Armoede in Nederland: een miljoen mensen heeft moeite om rond te komen

In Nederland hadden vorig jaar bijna een miljoen mensen te maken met armoede, blijkt uit cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dat is net iets minder dan 6 procent van de bevolking.

De armoede in ons land nam tijdens de kredietcrisis flink toe: naar 1,2 miljoen mensen in 2013. In de jaren erna daalde het aantal naar minder dan 900.000 personen in 2017. Dat kwam neer op 5,4 procent van de Nederlanders. Sindsdien schommelt het aandeel mensen in armoede tussen de 5,5 en 6 procent.

Wie een uitkering heeft, loopt het grootste risico op armoede. Vooral als je in de bijstand zit, is het moeilijk om rond te komen. Van de 507.000 huishoudens die met armoede te maken hebben, moet meer dan de helft (268.000) rondkomen van een uitkering (exclusief AOW’ers). Onder werkenden blijft dat aantal ‘beperkt’ tot 168.000, met een relatief groot aandeel voor zzp’ers.

Huishoudens met een niet-westerse migratieachtergrond zijn oververtegenwoordigd in de armoedecijfers. Meer dan een op de vijf huishoudens uit deze groep heeft een laag inkomen.

Het is niet verrassend dat vooral in de grote steden sprake van armoede is. Uitschieters zijn Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Groningen en Rotterdam. Daar moet meer dan 11 procent van de huishoudens het met een zeer dunne portemonnee doen. Lelystad en in iets mindere mate Almere scoren ook bovengemiddeld.

Kom je niet meer rond, schroom niet om hulp te zoeken. Je bent niet de enige!

Bron: https://www.nu.nl/economie/6227839/armoede-in-nederland-een-miljoen-mensen-hebben-moeite-om-rond-te-komen.html

Foto door Karolina Grabowska: https://www.pexels.com/nl-nl/foto/vrouw-laptop-zitten-geld-5900134/