Rechten en Plichten van de Cliënt

Als cliënt onder beschermingsbewind heeft u zowel rechten als plichten. Deze zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat uw financiële zaken goed worden beheerd en dat er een duidelijke communicatie is tussen u en uw bewindvoerder. Hieronder vindt u een overzicht van uw rechten en plichten als cliënt.

Rechten van de Cliënt

 1. Inzage in de Financiële Administratie:
 • U heeft recht op inzage in de financiële administratie die door de bewindvoerder wordt bijgehouden. Dit betekent dat u op elk moment kunt vragen om een overzicht van uw inkomsten, uitgaven en saldo’s.
 1. Regelmatige Rapportage:
 • De bewindvoerder moet u regelmatig informeren over uw financiële situatie. Dit omvat periodieke rapportages over betalingen, schuldenaflossingen en het beheer van uw budget.
 1. Veiligheid en Transparantie:
 • Uw financiën moeten op een veilige en transparante manier worden beheerd. De bewindvoerder moet open communiceren over alle financiële transacties en beslissingen die worden genomen.
 1. Klachtenregeling:
 • Als u niet tevreden bent met de dienstverlening van de bewindvoerder, heeft u het recht om een klacht in te dienen. De bewindvoerder moet u informeren over de klachtenprocedure en hoe u een klacht kunt indienen. Klik hier voor de klachtenprocedure
 1. Aanvragen van Beëindiging:
 • U heeft het recht om, indien u van mening bent dat beschermingsbewind niet langer noodzakelijk is, een verzoek tot beëindiging van het bewind in te dienen bij de kantonrechter.

Plichten van de Cliënt

 1. Medewerking Verlenen:
 • U bent verplicht om de bewindvoerder te voorzien van alle benodigde informatie en documenten om uw financiële situatie goed te kunnen beheren. Dit omvat bijvoorbeeld bankafschriften, loonstroken en rekeningen.
 1. Open Communicatie:
 • Het is belangrijk dat u open communiceert met uw bewindvoerder over uw financiële situatie en eventuele veranderingen hierin. Dit helpt de bewindvoerder om adequaat te reageren op uw behoeften.
 1. Respecteren van Beslissingen:
 • U moet de beslissingen van de bewindvoerder respecteren, aangezien deze in het belang van uw financiële stabiliteit worden genomen. Dit kan onder meer inhouden dat u zich houdt aan het vastgestelde budget en afspraken over uitgaven.
 1. Meldplicht bij Wijzigingen:
 • U moet de bewindvoerder direct informeren over belangrijke wijzigingen in uw persoonlijke of financiële situatie, zoals een verandering in inkomen, onverwachte uitgaven of wijzigingen in uw woonsituatie.
 1. Naleving van de Wet:
 • U moet zich houden aan de wettelijke regels en voorschriften die van toepassing zijn op beschermingsbewind. Dit helpt om een correct en wettelijk verantwoord beheer van uw financiën te waarborgen.

Samenwerking met Bandolino Bewind

Bij Bandolino Bewind hechten we veel waarde aan een goede samenwerking tussen de cliënt en de bewindvoerder. We streven naar openheid, transparantie en wederzijds respect om ervoor te zorgen dat uw financiële zaken op een ordelijke en efficiënte manier worden beheerd. Heeft u vragen over uw rechten en plichten als cliënt, of wilt u meer informatie over onze diensten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan klaar om u te helpen.