Wat kost bewindvoering

Bewindvoering is niet gratis. In principe betaalt je de kosten van de bewindvoerder uit je inkomen. Is je inkomen niet hoog genoeg, dan kan de gemeente (een deel van) de bewindvoerderskosten vergoeden via Bijzondere Bijstand.

De maandelijkse kosten worden door de rechtbank vastgesteld afhankelijk van het soort bewind. De onderstaande kosten gelden voor 2022: (https://wetten.overheid.nl/BWBR0035730/2022-01-01)

Wat kost bewindvoering incl. 21% BTW 
Maandelijks éénpersoons huishouden (EPH) €                  124.45
Maandelijks meerpersoons huishouden (MPH) €                  143,59
Maandelijks EPH met problematische schulden €                  162,44
Maandelijks MPH met problematische schulden €                  185,74
Intake kosten (eenmalig)
Intakekosten EPH €                  709,06
Intakekosten MPH €                  810,70
Kosten bij beëindiging (eenmalig)
Opstellen Eindrekening en verantwoording EPH €                  241,10
Opstellen Eindrekening en verantwoording MPH €                  304,92
Uurtarief €                    84,46