Wat kost bewindvoering

Kosten van Bewindvoering

Het inschakelen van een bewindvoerder brengt kosten met zich mee. Het is belangrijk om te weten wat deze kosten zijn en hoe ze worden berekend. Hieronder vindt u een overzicht van de kosten die gepaard gaan met bewindvoering en de mogelijkheden voor financiële ondersteuning.

Standaardkosten

De kosten voor bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door de rechtbank en zijn afhankelijk van het soort bewind. Voor 2024 gelden de volgende tarieven:

  • Eenpersoonsbewind:
  • Standaard per maand: €133,10 (incl. BTW)
  • Problematische schulden per maand: €172,12 (incl. BTW)
  • Opstartkosten: €751,41 (incl. BTW)
  • Tweepersoonsbewind:
  • Standaard per maand: €159,52 (incl. BTW)
  • Problematische schulden per maand (1 persoon): €183,11 (incl. BTW)
  • Problematische schulden per maand (2 personen): €206,51 (incl. BTW)
  • Opstartkosten: €901,45 (incl. BTW)

Opstartkosten

De opstartkosten zijn eenmalige kosten die in rekening worden gebracht bij aanvang van het bewind. Deze kosten dekken de administratieve handelingen die nodig zijn om het bewind op te zetten, zoals het openen van bankrekeningen, het opstellen van een budgetplan en het inventariseren van uw financiële situatie.

Maandelijkse Kosten

De maandelijkse kosten dekken de werkzaamheden die de bewindvoerder uitvoert, zoals het beheren van uw inkomsten en uitgaven, het betalen van uw vaste lasten, het aflossen van schulden en het maken van financiële planningen. Bij problematische schulden zijn de maandelijkse kosten hoger vanwege de extra werkzaamheden die hiermee gepaard gaan.

Vergoeding via Bijzondere Bijstand

Als uw inkomen niet voldoende is om de kosten van bewindvoering te betalen, kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand van de gemeente. Bijzondere bijstand is een financiële tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. Uw bewindvoerder kan u helpen bij het aanvragen van deze bijstand.

Extra Kosten

Soms kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht voor specifieke diensten, zoals het opstellen van een eindrekening en verantwoording, of voor het beheren van een persoonsgebonden budget (PGB). Deze extra kosten worden vooraf met u besproken en vastgelegd.

Transparantie en Verantwoording

Bij Bandolino Bewind streven we naar volledige transparantie. U heeft via ons portaal altijd inzage in de financiële administratie, zodat u altijd op de hoogte bent van uw financiële situatie. Daarnaast legt uw bewindvoerder jaarlijks verantwoording af aan de rechtbank om te verzekeren dat alles correct en volgens de regels verloopt.

Heeft u vragen over de kosten van bewindvoering of wilt u meer weten over de mogelijkheden voor financiële ondersteuning? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Onze deskundige bewindvoerders staan klaar om u te helpen.

EenpersoonsbewindBedrag incl. BTWBedrag excl. BTW
Standaard (per maand)€ 133,10€ 110,-
Problematische schulden (per maand)€ 172,12€ 142,25
Opstartkosten€ 751,41€ 621,-
De opstartkosten worden verlaagd indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd€ 562,65€ 465,-
Tweepersoonsbewind
Standaard (per maand)€ 159,52€ 131,83
Problematische schulden 1P (per maand)€ 183,11€ 151,33
Problematische schulden 2P (per maand)€ 206,51€ 170,67
Opstartkosten€901,45€ 745,-
De opstartkosten worden verlaagd indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd€ 673,97€ 557,-
De opstartkosten worden verlaagd indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd bij een van de tweepersoonsbewinden€ 790,13€ 653,-
Extra werkzaamheden
Uurtarief€ 93,90€ 77,60
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P€ 281,93€ 233,-
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P€ 338,80€ 280,-
PGB-beheer (per maand)€58,69€ 48,50
Woningontruiming, verkoop of verhuizing bij geen mentor.
Is de bewindvoerder ook benoemd tot mentor, zie dan de tarieven
voor curatele
€ 469,48€ 388,-