Duur van Bewind

Beschermingsbewind is een maatregel die wordt ingesteld om mensen te helpen hun financiële zaken te beheren wanneer zij dit zelf niet (meer) kunnen. De duur van het bewind kan variëren, afhankelijk van de persoonlijke situatie van de cliënt en de aard van de problemen. Hieronder vindt u meer informatie over de duur van beschermingsbewind en de factoren die deze beïnvloeden.

Tijdelijke of Permanente Maatregel

Beschermingsbewind kan zowel tijdelijk als permanent zijn. De rechter bepaalt de duur van het bewind op basis van de individuele omstandigheden van de cliënt.

 1. Tijdelijk Bewind:
 • Tijdelijk bewind wordt ingesteld wanneer de verwachting is dat de cliënt na een bepaalde periode weer zelfstandig zijn of haar financiën kan beheren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn na herstel van een ziekte, het aflossen van schulden of na het volgen van financiële trainingen.
 • Tijdelijk bewind kan voor een vooraf bepaalde periode worden ingesteld, zoals één of twee jaar. Na deze periode beoordeelt de rechter of het bewind kan worden beëindigd of verlengd.
 1. Permanent Bewind:
 • Permanent bewind wordt ingesteld wanneer er sprake is van blijvende beperkingen die het onmogelijk maken voor de cliënt om ooit zelfstandig de financiën te beheren. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij ernstige verstandelijke beperkingen of chronische psychiatrische aandoeningen.
 • In het geval van permanent bewind wordt de situatie regelmatig geëvalueerd om te bepalen of de maatregel nog steeds noodzakelijk is.

Evaluatie en Beëindiging van het Bewind

Tijdens de duur van het bewind vindt er regelmatig een evaluatie plaats om te beoordelen of het bewind nog steeds noodzakelijk is en of het correct wordt uitgevoerd.

 1. Jaarlijkse Verantwoording:
 • De bewindvoerder moet jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Dit houdt in dat er een gedetailleerd financieel verslag wordt ingediend waarin de inkomsten, uitgaven en het beheer van de financiën van de cliënt worden beschreven.
 1. Verzoek tot Beëindiging:
 • De cliënt, een familielid of de bewindvoerder zelf kan een verzoek tot beëindiging van het bewind indienen bij de kantonrechter. De rechter zal dit verzoek beoordelen en kan besluiten het bewind te beëindigen als de noodzaak hiervoor niet langer aanwezig is.
 • Beëindiging kan ook plaatsvinden op verzoek van de cliënt als deze van mening is dat hij of zij weer in staat is zelfstandig de financiën te beheren. De rechter zal dit verzoek grondig evalueren voordat een beslissing wordt genomen.

Verlenging van het Bewind

Indien nodig kan het bewind worden verlengd. Dit gebeurt vaak in situaties waarin de oorspronkelijke periode niet voldoende blijkt te zijn om de financiële stabiliteit van de cliënt te waarborgen.

 1. Aanvraag Verlenging:
 • De bewindvoerder kan een verzoek indienen bij de kantonrechter om het bewind te verlengen. Dit verzoek moet goed worden onderbouwd met redenen waarom verlenging noodzakelijk is.
 • De rechter zal het verzoek evalueren en op basis van de situatie van de cliënt een beslissing nemen.

Waarom Kiezen voor Bandolino Bewind?

Bij Bandolino Bewind begrijpen we dat de duur van beschermingsbewind afhankelijk is van vele factoren. Ons team van ervaren bewindvoerders werkt nauw samen met u om ervoor te zorgen dat uw financiën gedurende de gehele bewindsperiode op een verantwoorde en transparante manier worden beheerd. Heeft u vragen over de duur van beschermingsbewind of wilt u meer informatie over onze diensten? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Wij staan klaar om u te helpen.