Klachtenregeling

Klachtenregeling Bandolino Bewind

De bewindvoerders van Bandolino Bewind spannen zich altijd in om de belangen van de klanten goed te behartigen en om zorgvuldig het werk uit te voeren. 

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat er iets niet goed gaat. Heb je een klacht over Bandolino Bewind, één van onze bewindvoerders of onze werkwijze? Meld dit dan! 

Hoe kan ik een klacht indienen?

Een klacht kan mondeling, schriftelijk naar ons postadres, per mail of digitaal via het contactformulier op de website bij ons worden ingediend. De behandelend bewindvoerder reageert binnen 5 werkdagen op de klacht.

Hoe reageren wij op de klacht?

Bij voorkeur maken wij een afspraak met je om de klacht te bespreken en om samen aan een oplossing te werken. Uiteraard leggen wij dit alles op papier vast. 

Als je klacht “Gegrond” is, gaan we eraan werken om samen met jou een goede oplossing uit te werken. 

Als je klacht “Ongegrond” wordt verklaard, dus dat wij het niet eens zijn met je klacht, sluiten we de klacht.  

Ben je het niet eens met de afwikkeling van de klacht? 

Je kunt je klacht ook kwijt bij de kantonrechter. Je kunt de kantonrechter een brief schrijven waarin je uitlegt wat jeklachten zijn. De rechter beoordeelt of de klachten gegrond zijn en nodigt jou en de bewindvoerder mogelijk uit voor een zitting.