Mensen praten niet graag over hun financiële problemen

Dit lijkt natuurlijk een open deur, maar Rabobank heeft hier onderzoek naar gedaan. Uit een enquête onder 2.700 mensen blijkt dat veel Nederlanders zelden of nooit over financiële zaken praten met goede vrienden of familie. Onderwerpen als financiële zorgen, twijfels en problemen blijven dus vaak ‘binnenshuis’.

Verrassend is dat mensen in een benarde financiële situatie geldkwesties ook minder vaak delen met hun partner. Schaamte lijkt daarin een belangrijke rol te spelen: wie er financieel minder goed voor staat, schaamt zich vaker en bespreekt geldzaken dus minder.

Dat geldzaken grotendeels binnenhuis blijven kan snellere oplossingen bij financiële problemen mogelijk in de weg staan, want hulp kan ook van buitenaf komen.

Met een oplopende werkloosheid door de coronacrisis kan openheid over financiële tegenslagen verstandig zijn. Hoe eerder je de problemen aanpakt, hoe groter de kans op een goede oplossing.

Dat mensen niet naar buiten gaan met hun financiële problemen wordt ook door bewindvoerders en gemeenten gezien. Waar de cijfers over Armoede en schulden aangeven dat het probleem groeit, zien hulpverleners en gemeenten een daling van het aantal mensen dat hulp zoekt.

Terwijl het aantal huishoudens dat met geldproblemen kampt vanwege de coronacrisis bijna wel moet toenemen, is dat niet in de cijfers van de gemeente Apeldoorn terug te zien. Sterker, het aantal mensen dat zich meldt voor schuldsanering nam ten opzichte van vorig jaar met ruim 13 procent af. Dat is toch wel bijzonder en in tegenspraak met de verwachtingen

Bron: https://economie.rabobank.com/publicaties/2020/oktober/financiele-problemen-en-twijfels-over-geldzaken-blijven-vaak-binnenshuis/

Bron: https://www.destentor.nl/apeldoorn/huishoudens-met-financiele-problemen-door-coronacrisis-blijven-in-apeldoorn-nog-buiten-beeld~ac038882