Flevoland koploper in schuldenland

In de schuldenmonitor van Stichting BKR staat Flevoland bovenaan als provincie met de meeste mensen met betalingsachterstanden. Het landelijke gemiddelde is 4,8% van de inwoners boven de 18 jaar. In Flevoland is dit 7,1%! Dit is een behoorlijk groot verschil.

Als we kijken naar de gemeenten in de provincie, dan zien we Lelystad als eerste terug in de top 10 van probleemgemeenten. In Lelystad heeft 9,3% van de inwoners boven de 18 kaar betalingsachterstanden. Een paar plaatsen verder zien we Almere met 8,2%.

Als we verder kijken naar de oorzaken, dan zien we dat door de coronapandemie het aantal huishoudens met schulden volgens Deloitte groeit naar tussen de 1,5 en 2,6 miljoen in 2021. Van deze schulden is 41 procent problematisch.

Doordat zowel gemeenten als krediet-aanbieders geen volledig beeld hebben van iemands financiële verplichtingen, duurt het soms lang voordat problematische schulden zichtbaar worden. Consumenten met financiële problemen schuiven bijvoorbeeld vaak met rekeningen. De ene maand betalen ze de energie, de andere maand de telefoon. Betalingsachterstanden worden dan niet opgemerkt. Een zorgelijke zaak. Betalingsachterstanden worden vaak niet opgelost, maar stapelen zich juist op. Doordat het ene gat met het andere wordt gedicht, verergeren problemen zelfs vaak. En in het ergste geval lenen mensen extra geld om hun rekeningen te kunnen betalen.

Beginnende schuldproblemen zijn vaak goed herstelbaar. En omdat consumenten het vaak moeilijk vinden om hun schulden aan te geven is vroegsignalering ontzettend belangrijk. Dat is alleen mogelijk met een integraal schuldenbeeld. Het is een middel om beter zicht te geven op de schuldenlast en te zorgen dat er geen leningen worden verstrekt die niet kunnen worden terug-betaald. Win-win. Om effectieve vroegsignalering mogelijk te maken, pleiten wij er daarom voor om de gescheiden databanken aan elkaar te verbinden. Zo maken we alle achterstanden zichtbaar, met als doel de consument te beschermen tegen problematische schulden.

Herken je jezelf in bovenstaand verhaal? Schroom dan niet contact op te nemen met de gemeente, of als je al dieper in de problemen zit, neem dan contact met ons op. Mogelijk kunnen we je helpen!

bron: https://www.bkr.nl/nieuws/2020/10/bkr-schulden-monitor-betalingsproblematiek-in-flevoland-en-zuidholland-het-grootst/

foto: 123rf.com