Lelystad heeft aandacht voor mensen met geldzorgen

Mensen met schulden vragen vaak geen hulp of doen dit erg laat, vanwege schaamte of trots. Hierdoor stapelen de problemen zich op en raken zij steeds meer achterop met het betalen van de rekeningen. Als dan ook het inkomen minder wordt (door bijvoorbeeld de Coronacrisis) dan worden de geldproblemen steeds groter. Gemeente Lelystad besteedt in de maand december extra aandacht aan deze groep mensen en roept hen op om eerder hulp te zoeken als zij in schulden terechtkomen. Deze maand heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak de campagne “Kom jij eruit?” Lelystad haakt aan bij de landelijke campagne.

Voorkomen dat mensen in de stress raken door financiële problemen. Daar zet gemeente Lelystad zich voor in. En als mensen toch in de schulden terechtkomen, dan is er hulp. Wethouder David de Vreede: “Het kan iedereen overkomen. Zeker in deze Coronatijd zijn er mensen die zorgen hebben over geld of lastig rondkomen met hun geld. In Lelystad hebben we verschillende organisaties waar mensen met financiële problemen terecht kunnen. Wij roepen inwoners op om daar gebruik van te maken en op tijd hulp te zoeken. Wij willen hen helpen om uit de schulden te blijven of om weer schuldenvrij te worden. Dit past ook bij de ambitie van Lelystad om een zelfstandige en sociaal veerkrachtige sterke stad te zijn.”

In de campagne ‘Kom jij eruit’ vertellen mensen met schulden hun verhaal. Ze laten zien dat je je niet hoeft te schamen voor geldzorgen en dat het helpt om erover te praten. De campagne: Kom jij eruit? zet in op het doorbreken van het schuldentaboe en het bespreekbaar maken van geldstress. In de campagne staan ‘schuldenambassadeurs’ centraal die over hun schuldprobleem praten. Met hun persoonlijke verhaal laten ze zien dat iedereen – jong, oud, rijk, arm – in de financiële problemen kan komen. Zonder dat het direct zichtbaar is, kan een collega, vriendin, familielid, buurman of studiegenoot namelijk torenhogen schulden hebben. Met de simpele vraag “Kom jij er uit?” kan het gesprek hierover worden geopend. Meer weten over de campagne? Kijk op: www.komuitjeschuld.nl.

In Lelystad kunnen inwoners met geldzorgen of vragen over financiën terecht bij het financiële spreekuur van MDF, IDO, Humanitas en Welzijn Lelystad. Op de website staat de meest actuele informatie over locaties en openingstijden. Een afspraak maken is niet nodig en het advies is gratis.

Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met één van de bewindvoerders van Bandolino Bewind. Wij bieden je een luisterend oor en kunnen je adviseren over wat je moet doen. Uiteraard rekenen we geen kosten voor dit gesprek.

Bron: https://www.lelystad.nl/4/Lelystad/Nieuws/Nieuws-2020/December/Lelystad-heeft-aandacht-voor-mensen-met-geldzorgen.html