Uit de krant: minder groot deel uitkering naar schuldeisers

Wie een uitkering ontvangt van het UWV en schulden heeft bij meerdere partijen, krijgt een groter deel van zijn uitkering zelf. De uitkeringsinstantie wil zo voorkomen dat mensen onder het bestaansminimum zakken. Schuldeisers kunnen beslag laten leggen op iemands inkomen, zoals een uitkering. Er geldt echter altijd een beslagvrije voet, die altijd voor de persoon beschikbaar moet blijven om van te leven.

Op dit moment hanteert het UWV nog de laagst mogelijke beslagvrije voet als meerdere partijen beslag leggen op een uitkering. Daar stopt de instantie binnenkort mee. Dat is mede op verzoek van de Nationale Ombudsman, die vindt dat de laagste beslagvrije voet tot ongewenste situaties leidt. Hoe hoog het bedrag is, kan per persoon verschillen.

Een deel van het probleem komt volgens het UWV doordat schuldeisers niet altijd informatie hebben over inkomen, gezinsverband, schulden en woonlasten. Zij maken dan gebruik van richtbedragen die nadelig uitpakken voor huishoudens. De Nationale Ombudsman pleit ervoor dat UWV en Belastingdienst beter samenwerken om te voorkomen dat mensen onder het bestaansminimum zakken. Ook zijn regelingen en voorzieningen vaak te ingewikkeld.

Vanaf 2021 moet er nieuwe regelgeving komen rond de beslagvrije voet, die huishoudens met schulden beter beschermt. (telegraaf.nl)

Uiteraard kun je ook een bewindvoerder zoeken die je financiele zaken behartigt.