Volwassenen met laag inkomen in Lelystad kunnen gratis sporten

Volwassenen die willen sporten of culturele activiteiten willen ondernemen en een inkomen hebben tot 130% van de bijstandsnorm, kunnen vanaf nu een beroep doen op het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Het college heeft besloten een pilot te starten die tot 1 maart 2023 duurt.

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is een fonds waarop volwassenen vanaf 27 jaar, die leven op 130% van het bijstandsniveau, een beroep kunnen doen. Bij goedkeuring van een aanvraag wordt de contributie of het lesgeld voor een sport of culturele activiteit voor maximaal een jaar uit het fonds betaald. Ook kan er een aanvraag worden gedaan voor materialen, zoals kleding of de huur van een instrument.

Iedereen kan meedoen

Wethouder Jack Schoone: “Een miljoen mensen in Nederland heeft geen geld om deel te nemen aan sport of culturele activiteiten, terwijl dat juist belangrijke ingrediënten zijn voor een gelukkig en gezond leven. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om te sporten of deel te kunnen nemen aan culturele activiteiten, zoals theater- of dansles. Sport en cultuur is leuk, gezond en goed voor sociale samenhang en contacten. Daarom haakt Lelystad aan bij de landelijke Stichting Volwassenenfonds Sport & Cultuur.”

Budget

Voor 2022 is er 40.000 euro beschikbaar. Hiervan komt 15.000 euro uit het Sport & Vitaliteitsakkoord. Daarnaast wordt 25.000 euro bijgedragen vanuit Lelystad Next Level. Ook is er een extra rijkssubsidie van bijna 11.000 euro beschikbaar gesteld om de pilot te ondersteunen. Na afloop van de pilot wordt gekeken of een vervolg voor de komende jaren mogelijk is.

Aanvragen

Het maximaal aan te vragen bedrag per volwassene is 250 euro voor sportactiviteiten en 450 euro voor culturele activiteiten. Aanvragen kan via een intermediair, zoals een schuldhulpverlener, buurtsportcoach of maatschappelijk werker. Een overzicht van alle intermediairs is te vinden op www.volwassenenfonds.nl  . 

bron: https://www.lelystad.nl/4/Lelystad/Nieuws/Juni/Lelystedelingen-met-een-laag-inkomen-kunnen-beroep-doen-op-Volwassenenfonds-Sport-en-Cultuur.html

foto: pexels