Gemeente Zeewolde wil vroegsignalering van schulden

Gemeente Zeewolde maakt samen met de gemeenten Ermelo en Harderwijk afspraken om tot vroegsignalering te komen van schulden. Het gaat niet om een vorm van schuldhulpverlening: het doel is te voorkómen dat schulden zich bij mensen gaan opstapelen. 

De instellingen waarmee afspraken zijn gemaakt zijn woningcorporaties, nutsbedrijven, zorgverzekeraars en Meerinzicht.

Het doel is om te voorkomen dat mensen diep in de schulden raken. De partijen die aan het convenant meedoen melden mogelijke probleemgevallen bij een centraal punt. Dit gebeurt al bij één maand betalingsachterstand. Als blijkt dat er gelijklopend twee meldingen zijn over één en het zelfde huishouden, dan wordt contact gezocht met de betrokkenen. Het doel is om samen met hen de problemen door te lichten. Daarbij staan vragen centraal als:

  • wat is er met het inkomen gebeurd,
  • laat men inkomstenbronnen zoals financiële steunregelingen liggen
  • zijn de uitgaven structureel hoger dan de inkomsten

Tegelijkertijd schort de schuldeisende partij voor vier weken de incasso op en kan de schuld gedurende die periode niet met boetes en andere incassokosten worden verhoogd. In een enkel geval kan deze termijn nog worden verlengd. Tevens wordt aangestuurd op betalingsregelingen.

Vroegsignalering is uiteraard ook in het belang van de schuldeiser: hoe sneller wordt ingegrepen des te groter is de kans dat de schuld (deels) wordt voldaan. Vroegsignalering is ook maatschappelijk van belang. De maatschappelijke kosten van schulden zijn immers hoog: armoede, sociale uitsluiting, huisuitzetting, afsluitingen van gas en licht. Daarnaast spelen bij de betrokkenen vaak ook nog andere sociale problemen, die door de schuldenproblematiek moeilijk zijn op te lossen, zoals het vinden van werk.

Naast aandacht voor de schulden, is er ook uitgebreid aandacht voor de privacy aspecten. De AVG richtlijnen gelden hier ook en Autoriteit Persoonsgegevens houdt dit scherp in de gaten

bron: https://www.lokaleomroepzeewolde.nl/zeewolde-nieuws/nieuws-uit-zeewolde/vroegsignalering-van-schulden