Kabinet: Mensen met grote schulden mogen betaling van boetes uitstellen

Mensen die hun boetes wel willen betalen maar dat door problematische schulden niet kunnen, krijgen voortaan meer ademruimte. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) introduceert in april een zogenoemde noodstopprocedure bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Mensen met schulden die een boete opgelegd hebben gekregen, kunnen voortaan vier maanden uitstel van betaling krijgen. In deze noodstopperiode schort het CJIB de inning op en worden de bedragen niet verhoogd.

“Het innen van boetes hoort op een verantwoorde en fatsoenlijke manier te gebeuren”, stelt Dekker. “Wie de verkeersregels overtreedt en een boete krijgt, moet uiteraard op de blaren zitten. En wie niet betaalt, riskeert een verhoging. Maar mensen die wel willen betalen, maar vanwege problematische schulden niet kunnen, moeten we niet onnodig dieper in de problemen brengen.”

Het voornemen was al vastgelegd in het regeerakkoord, maar Dekker moest nog een concrete invulling aan het plan geven. De Tweede Kamer vroeg het kabinet vorige maand een wettelijke ‘aflospauze’ in te stellen voor mensen die bezig zijn met het aflossen van grote schulden. Nu zijn schuldenaren voor een adempauze nog afhankelijk van de welwillendheid van hun schuldeisers.

Noodstopprocedure

De noodstop gaat gelden voor verkeersboetes en strafrechtelijke geldelijke sancties, zoals door de rechter of het OM opgelegde boetes en ziet er als volgt uit:

  • Mensen die door schulden hun boete niet kunnen betalen, en waarbij geen uitzicht bestaat op betaling, kunnen een noodstop van maximaal 4 maanden krijgen.
  • Het CJIB schort de inning dan op en er worden geen nieuwe verhogingen opgelegd.
  • De persoon die de noodstop krijgt moet zich bij de gemeente melden voor schuldhulpverlening. Wordt deze hulp gestart, dan kan de noodstop met 8 maanden worden verlengd.
  • De boete wordt na de noodstop (in termijnen) afbetaald.
  • De noodstop kan worden beëindigd als afspraken niet worden nagekomen.

Bron: cjib.nl