Eenmalige uitkering van € 200 om hoge energiekosten te compenseren

Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) krijgen via de bijzondere bijstand eenmalig een tegemoetkoming van circa 200 euro. Mensen in de bijstand zijn bekend bij gemeenten en ontvangen het bedrag automatisch.

Andere groepen die in aanmerking komen – waaronder IOW-gerechtigden, AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en zelfstandigen met een laag inkomen – maar niet automatisch worden bereikt, kunnen zich bij hun eigen gemeente melden.

Het kabinet en de VNG streven ernaar om in het eerste kwartaal van 2022 te starten met het uitkeren van de aanvullende tegemoetkoming. Huishoudens met een laag inkomen die al eerder tegen financiële problemen aan lopen kunnen financiële hulp aanvragen. Bijvoorbeeld door middel van een regeling met de energieleverancier of door contact op te nemen met hun gemeente of een financiële fitheidstest te doen op Geldfit.nl. 

Bron: rijksoverheid.nl

Foto: Adobe Stock