De TONK: nieuwe regeling voor huishoudens in financiële nood

Is je inkomen gedaald en kun je door de corona maatregelen noodzakelijke kosten als woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) misschien helpen.

De TONK is gebaseerd op de ‘bijzondere bijstand’ Bij sommige gemeenten is de TONK zelfs al aan te vragen. Zo’n aanvraag kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

De hoogte van de TONK hangt af van uw situatie. Zo kijkt de gemeente onder andere naar de hoogte van de (woon)kosten, het huidige inkomen en welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen. Op basis van de participatiewet kunnen gemeentes daarvoor zelf beleidsregels opstellen.

Voorwaarden voor de tegemoetkoming
Om voor tegemoetkoming in aanmerking te komen moet men aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo controleren gemeentes of:

  • Een huishouden onvoldoende draagkracht heeft om vaste lasten te betalen uit het beschikbare gezinsinkomen en het beschikbare privévermogen.
  • Geen sprake is van direct beschikbaar privévermogen, zoals bijvoorbeeld contant geld, geld op betaal- en spaarrekeningen of cryptovaluta (zoals bitcoins). De gemeente kijkt niet naar vermogen uit onderneming.
  • Het vermogen niet boven een nader te stellen grens uitkomt. Dit kan per gemeente verschillen.
  • De aanvrager niet jonger is dan 18 jaar.

In de knel met noodzakelijke kosten en benieuwd naar de mogelijkheden van de TONK? Informeer dan bij uw gemeente.

Gemeente Lelystad: https://www.lelystad.nl/tonk
Gemeente Almere: https://www.almere.nl/werken/rondkomen-met-een-laag-inkomen/tijdelijke-ondersteuning-noodzakelijke-kosten-tonk
Gemeente Zeewolde: https://sociaal.meerinzicht.nl/coronavirus/tonk/
Gemeente Harderwijk: https://www.harderwijk.nl/nieuws/tijdelijke-ondersteuning-noodzakelijke-kosten-tonk

Foto: Boom foto gemaakt door jcomp – nl.freepik.com