Bandolino Bewind is aangesloten bij Horus

Ruim 260.000 mensen kunnen in ons land hun financiële zaken niet zelf regelen en hebben hierbij ondersteuning nodig. Daarnaast is er een grote groep mensen die hun zorg niet zelf kan regelen. Of een combinatie van beide. Professioneel bewindvoerders, mentoren en curatoren – samen wettelijk vertegenwoordigers – geven deze mensen de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben.

Als branchevereniging voor wettelijk vertegenwoordigers en inkomensbeheerders zet Horus zich actief in bij politieke en andere stakeholders, in het belang van de vaak kwetsbare cliënt. Dit is belangrijk, want ondersteuning voor deze groeiende groep mensen staat om meerdere redenen onder druk. Horus werkt ook continu aan het vergroten van kennis over de professie van wettelijk vertegenwoordiger.

Horus staat voor een sterke borging van kwaliteit, verbonden met betekenisvolle vernieuwing.

Wij van Bandolino Bewind vinden het belangrijk om aangesloten te zijn bij een branchevereniging die stevig in zijn schoenen staat en die ons helpt de belangen van onze klanten nog beter te behartigen.